home

Wykształcenie to nie praca

Bezpowrotnie minęły już czasy, gdy studia wyższe, zdobyte na nich wykształcenie, dawały pewną i dobrze płatną pracę. W ciągu kilkudziesięciu lat diametralnej zmianie uległy zapatrywania społeczne – kiedyś wykształcenie nie było traktowane jak priorytet. Obecnie zdobywa je tak dużo ludzi, że na rynku pracy dla absolwentów zrobiło się bardzo ciasno.

Obraz

Od kilku lat liczba bezrobotnych absolwentów wyższych uczelni jest wyższa niż bezrobotnych z wykształceniem średnim ogólnym, i wynosi około 200 tysięcy. Z drugiej strony również pracodawcy narzekają, że nie jest łatwo w procesie rekrutacji o znalezienie odpowiednich pracowników na wolne stanowiska.

To bardzo poważny problem w dużym stopniu zagrażający kondycji współczesnej gospodarki, na który recepty nie potrafią w pełni skutecznie znaleźć uczelnie wyższe, mimo że coraz częściej uruchamiają kierunki studiów dostosowane do wymagań przedsiębiorców. Szkopuł w tym, że rynek pracy dzisiejszej szybko rozwijającej się doby jest niezwykle elastyczny i ulega ciągłym przeobrażeniom.